ὀψωνοῦνθ'

ὀψωνοῦνθ'
ὀψωνοῦντα , ὀψωνέω
buy fish and other dainties
pres part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric)
ὀψωνοῦντα , ὀψωνέω
buy fish and other dainties
pres part act masc acc sg (attic epic doric)
ὀψωνοῦντι , ὀψωνέω
buy fish and other dainties
pres part act masc/neut dat sg (attic epic doric)
ὀψωνοῦντι , ὀψωνέω
buy fish and other dainties
pres ind act 3rd pl (doric)
ὀψωνοῦντε , ὀψωνέω
buy fish and other dainties
pres part act masc/neut nom/voc/acc dual (attic epic doric)
ὀψωνοῦνται , ὀψωνέω
buy fish and other dainties
pres ind mp 3rd pl (attic epic doric)
ὀψωνοῦντο , ὀψωνέω
buy fish and other dainties
imperf ind mp 3rd pl (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”